Oferta

Firma Geotechnika Budowli AMD wykonuje:

 • Dokumentacje, opinie i ekspertyzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 126, poz.839) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Badania podłoży gruntowych pod obiekty budowlane wykonywane są szczególnie na życzenie projektantów konstrukcji, architektów i inwestorów.
 • prowadzi badania geotechniczne gruntu pod budowę domów jednorodzinnych i osiedli z budynkami wielo- i jednorodzinnymi
 • wykonuje opinie na temat przydatności podłoża dla posadowienia obiektów budowlanych – w tym budynków magazynowych i przemysłowych
 • prowadzi wykonywanie odkrywek fundamentów wraz z inwentaryzacją i niezbędną dokumentacją
 • prowadzi nadzory geotechniczne na budowach
 • prowadzi odbiory geotechniczne podłoży gruntowych z dna wykopów fundamentowych i odbiory podłoży drogowych
 • prowadzi konsultacje i doradztwo geotechniczne przy zakupie terenów inwestycyjnych
 • prowadzi niewielkie badania złożowe (np. pod planowane żwirownie) lub okonturowuje zróżnicowaną budowę geologiczną
 • prowadzi sondowania statyczne i dynamiczne dotyczące wielkości zagęszczenia mas gruntowych
 • sprawdzanie zagęszczenia połączone z odbiorami podłoży rodzimych i nasypów
 • projektowanie i rozwiązywanie kwestii odwodnienia podłoży gruntowych
 • bada przyczyny spękań budynków
 • prowadzi doradztwo w zakresie wzmacniania gruntów słabonośnych i stosowania specjalistycznych metod fundamentowania
 • prowadzi wykonywanie ekspertyz w zakresie „geotechniki stosowanej”
 • raporty interpretacyjne, dotyczące geotechnicznych warunków posadowienia, nadbudowy lub przebudowy budynków
 • wiercenia ręczne
 • wiercenia mechaniczne
 • sondowania
 • opracowuje wzmacnianie podłoży przez zagęszczanie mechaniczne, wibroflotację lub inne technologie
 • ustala możliwości nadbudowy budynków istniejących